REGULAMENTUL CONCURSULUI
Concursul Muzical al Franţei este deschis tuturor pianistilor fără limită de virstă.

a)      ELIMINATORIILE

Probele eliminatorii vor avea loc in diferite orase,pentru amliele sectii, cu exceptia candidatilor inserişi in categoria "Diploma Artistica de Concert", audiţie prin înregistrare video obligatorie.

Candidatii care nu se pot presenta în orasele indicate mai sus pot participa la aceste probe, trimitind (inaite de data de 15/04/2017 pentru Secţiunea Juniori şi 08.05.2017 pentru Secţiunea Artistică), la Secretariatul Concursului, înscrierea lor, cu un D.V.D. (inregistrare video) în categoria aleasā.Numai candidatii care au cintat piesele pe derost, pot fi alesi eventual, in finala. Pentru candidatii de la categoria 4 mîini, cintatul pe derost, nu este obligatoriu, nici pentru eliminatorii, nici pentru finala.


b) DIPLOMĂ DE CONCERT

Audiţia probelor eliminatorii se efectuează prin înregistrare video. Concurenţii trebuie să trimită înregistrarea (DVD, Youtube, email) împreună cu înscrierea lor , cel târziu în data de 08/05/2017.c) FINALELE :

Nici o altă înscriere, în plus, nu este necesară.


Candidatii selectionaţi vor prezenta acelaşi program, pe derost (cu exceptia 4 mîini), în finala, ca şi cel ales pentru eliminatorii. Compozitia jurului va  fi comunicată în ziua finalei.

 

d) ETAPELE ELIMINATORII SI FINALA

Juriul are dreptul de a nu distribui toate recompensele şi premiile mentionate. Juriul are dreptul de a opri un concurent dacă consideră că are toate elementele necesare pentru a nota prestaţiunea acestuia. Deciziile juriului sînt definitive si fară apel.

e) ÎNCHIDEREA ÎNSCRIERILOR :

Trei săptămîni înainte de data prevăzută pentru oraşul ales în eliminatorii, de către candidat.

Candidaţii care participă la concurs cu înregistrări video trebuie să trimită înregistrările şi formularele de înscriere în aşa fel încât să ajungă până cel târziu în data de 15.04.2017 pentru Secţiunea Juniori şi până cel târziu în data de 08.05.2017 pentru Secţiunea Artistică.

Taxele de înscriere nu sînt rembursate dacă concurentul nu se mai prezintă în concurs, chiar dacă absenţa lui e motivată.


- Voiajul, cazarea şi masa sînt în şarja concurentului.

- În caz de litigiu, singur regulamentul francez scris în original (limba franceză) este luat în consideratie.

FOTOCOPIILE PARTITURILOR, chiar sumare, sînt categoric interzise.
Legea din 11/03/1957. Codul Penal Franţa articol 425.


RECOMPENSELE

Rezultatele : NICI UN REZULTAT NU VA FI COMUNICAT PRIN TELEFON; consultaţi pe adresa internet, la (Probele).

Eliminatoriile :
în urma probelor eliminatorii, candidaţii vor primi prin poştă un Certificat de Participare menţionînd recompensa atribuită, la nivelul regional, şi pe ţară , după cum urmează :

Secţia Juniori : Premiul 1 Finalist, Premiul l, Premiul 2, Premiul 3, Premiul 4 , sau diplomă de incuraje.

Secţia Artistică : Premiul I Finalist, Premiul l,Premiul 2, Premiul 3, Premiul 4, Premiul 5.

Singuri, numai candidatii care au obtinut menţiunile :
Premiul 1 Finalist, vor avea dreptul de a participa în Finală.

FINALA :

Anunţarea rezultatelor celor de la Secţiunea Juniori şi de la Secţiunea Artistică se va face în zilele de Duminică a probelor finale.
PREMIILE CMF ATRIBUITE ÎN FINALĂ

12 000 € in Finală

a) Singuri, numai candidatii care au obtinut in Finală mentiunea  Premiul I sînt propuşi pentru a primi singurul premiu CMF. Acest premiu, propus de către preşedinta juriului, trebuie să fle acceptat de majoritatea membrilor din juriu.
In caz de eczeco, premiul va fi impartit intre cei doi candidati.

b) Un singur premiu CMF, va fi acordat pe categorie, un singur premiu de Editori va fi acordat celor doi parteneri la disciplina patru mîini.

PIAN CLASIC
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen, Supérieur
Virtuosité I si II
Virtuosité III
Excelentă
Artistică Supérieur
Artistică Virtuosité
 Artistică Excelentă
 Artistică Diplomă de Concert

PIAN RITMIC
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen
Supérieur
 Artistică Virtuosité

PIAN PATRU MÎINI
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen
Supérieur
Artistică Virtuosité
 Artistică Excelentă

 


50 €
70 €
100 €
140 €
170 €
230 €
300 €
450 €
850 €
1 500 €
2 000 €


50 €
70 €
100 €
140 €
170 €
300 €


100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
400 €
800 € - PREMIUL Ediţiilor Henry LEMOINE-
oferă un bon de 30 € pentru cea mai bună interpretare al uneia din piesele lor (Vedeti programul)
- 600 € -

 

- PREMIUL Ediţiilor Schott Muzic -
un bon de cumparat de 30 €  pentru cea mai bună interpretare a pieselor (Vedeti programul)
- 540 € -


- PREMIUL Sylvain THOMAS -
După cum este indicat in programa detaliată a concursului pentru piesele indicate (Vedeti programul)
- 270 € -

 

- PREMIUL Ediţiilor SOLDANO -
un bon de cumparat de 30 €  pentru cea mai bună interpretare a pieselor (Vedeti programul)
- 120 € -

 

- PREMIUL Ginette GAUBERT -
Pentru cea mai buna interpretare a pieselor de D. Visvikis
(Secţia Artistică)
- 100 € -

 

- PREMIUL Ediţiilor Robert MARTIN -
un bon de cumparat de 30 €  pentru cea mai bună interpretare a pieselor (Vedeti programul)
- 90 € -

 

- PREMIUL Ediţiilor LAFITAN -
După cum este indicat in programa detaliată a concursului pentru piesele indicate (Vedeti programul)
- 30 € -
 

Top