Description : H:\concours-musical-de-france.com\www\fr\images\logo.jpg

Description : H:\concours-musical-de-france.com\www\fr\images\clavRO.gif


ÎNSCRIERE

- Prin Internet :
trimiteţi pe adresa e-mail o copie al formularului de înscriere

- Prin curier, completînd formularul următor :

NUME .................................................Prenume.....................

Numră............................... Srada ...............................

Bloc................................... Etaj.........Apart...............

Code Poştal ......................Oraş.............................Ţara....................

Tel/Fax......................................E-mail..........................................

Alegeti rubrica Secţiei alese :

Junior    
q                   Artistică    q

Disciplina............................Categoria....................................................

Piesă aleasă.........................................Compozitor................................

Taxa de inscriere....................................................................................

Oraşul şi Ţara aleasă pentru proba eliminatorie....................................

Semnătura candidatului, sau a părinţilor pentru minori

 Declar de a cunoaste regulamentul concursului şi de al respecta

Numele partenerului la disciplina 4 mîini........................................

Tel/Fax.....................................

Audiţie prin înregistrare video, marcaţi chenarul corespunzător :    c


Informaţiile înscrise pe documentul de înscriere pot face obiectul unei informatizări conform legii n° 7817 din 6 ianuarie 1978 consernînd informatica, pe fişieuri şi pe libertăţi.


1) Scrieţi în litere capitale (ori ce inscriere nonlisibilă va fi anulată)

2) ANEXAŢI obligatoriu :

a) Taxa de inscriere coresponzînd la categoria aleasă
(achitarea taxei, obligatoriu în euro) :

- prin cec bancar trimis pe ordinul CMF pentru candidaţii rezidînd in Franţa

- prin mandat internaţional sau virament bancar (Société Marseillaise de Crédit, 75 rue Paradis, 13006 Marseille)
IBAN: FR76 3007 7049 0017 1709 0020 075 – BIC : SMCTFR2A pentru candidaţii rezidînd in alte ţări.

b) Lista pieselor alese pentru categoriile Virtuosité III, Excelentă , ca şi pentru Secţia Artistică.

c) Devedul (DVD) cu înscrierea pentru Candidatii care participă la concour cu inregistrare video.

d) Cererea invitaţiei pentru Candidatii şi acompaniatorii care sînt obligaţi de a avea o viză.

3) Trimiteţi înscrierea cu dosarul complet la adresa :

CMF - 5, rue Jules Moulet - 13006 Marseille - Francja

Candidaţii se pot inscrie în categori sau discipline diferite cu condiţia de a completa o fişă pentru fiecare dintre ele şi de a plăti taxele de înscriere care corespund.

Pian la 4 Mîini :

O singură înscriere şi o singură taxă de înscriere este cerută pentru amîndoi candidaţii.

Candidatul va primi, cu cîteva zile înaite de data concoursului, o convocare în care va fi scrisă ora şi data la care va cînta. În cazul în care nu a primit corierul mentionat, vă rugăm să contactaţi corespondenţii sau consultaţi pe adresa internet (Probele)

Coordonatele editorilor pentru a se procura partiturile :

- Ed. Combre 33.1.48.24.89.24
- Ed
. Durand  şi Verlag Salabert, UMP 33.1.44.41.50.23
- Ed
. P. Beuscher 33.1.44.54.36.00
- Ed
. Billaudot 33.1.47.70.14.46
- Ed
. I.D. Music 33.1.41.88.98.85
- Ed
. H. Lemoine 33.1.56.68.86.65
- Ed
. Schott Music, Ed. Schott Frères, Ed. Boosey & Hawkes şi Universal Edition, Music Distribution Services 08.05.63.98.13
- Ed
. Le Chant du Monde, 33.1.53.80.38.04
- Ed
.  A. Leduc 33.1.42.96.89.11
- Ed
. Van de Velde şi Verlag Delrieu Hexamusic 33.1.56.68.86.64
- Ed
. Carisch-Musicom Publications 33.1.42.46.03.49
- Ed
. Peters, Europa Music 33.1.44.54.36.11
- Ed
. Enoch 33.1.45.74.01.72
- Ed
. Music Sales 00.44.12.84.71.49.65
- Ed. de Plein Vent 33.4.75.94.63.55
- Ed
. Lafitan 33.1.34.17.20.25. www.lafitan.com
-
Ed. Soldano 33.9.53.61.01.43 www.editions-soldano.fr
-
Ed. Fertile Plaine 33.1.48.77.38.12

- Ed Delatour, www.editions-delatour.com

- Ed. Robert Martin, www.edrmartin.com

 

TAXELE DE INSCRIERE


PIAN CLASIC
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen, Supérieur
Virtuosité I si II
Virtuosité III
Excelentă
Artistică Supérieur
Artistică
Virtuosité
 Artistică
Excelentă IV
 Artistică
Diplomă de Concert

PIAN RITMIC
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen, Supérieur
 Artistică
Virtuosité

PIAN PATRU MÎINI
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen, Supérieur
Artistică
Virtuosité
 Artistică
Excelentă

 40 €
45 €
50 €
55 €
60 €
65 €
70 €
75 €
80 €
85 €
95 €


40 €
45 €
50 €
55 €
65 €


45 €
50 €
55 €
65 €
70 €
85 €

 

CORESPONDENŢII PENTRU FIECARE ŢARA
(Vā rugāru sā respectaţi orarul télefonic indicā, şi numai in caz de strictā necesitate)

ROMÂNIA :
Mme Léa-Jeanne LITZLER-ADAM - lea.adam@orange.fr
Mme Mariana ONTZANU
(Deva) - Tel. 07.43.134198
e-mail : mariana_ontzanu@yahoo.com -
Mme Natalia MOCĂNESCU-COLOROS (Ploieşti) - Tel. 07.26.91.50.97

Top