REGULAMIN KONKURSU
Konkurs jest otwarty dla wszystkich pianistów, bez granicy wieku.

a)      ELIMINACJE

Przesłuchania eliminacyjne będą odbywać się w różnych miastach dla 2 sekcji z wyjątkiem kandydatów zapisanych na Artystyczny Dyplom Koncertowy : przesłuchanie poprzez nagranie wideo obowiązkowe (patrz daty poniżej). Kandydaci, którzy nie mogą udać się do miast przesłuchań mogą jednakże uczestniczyć w przesłuchaniach wysyłając nagranie wideo (DVD) wybranego programu wraz z dokumentami zapisu.

Od stopnia Wirtuozowski III kandydaci zapisani na wiele stopni muszą wybierać inne utwory na każdy stopień. Wyłącznie kandydaci grający z pamięci mają szansę na uczestniczenie w Finale. Dla kandydatów grających program na 4 ręce wykonanie z pamięci nie jest obowiązkowe, tak dla przesłuchań jak i dla Finału.

 

b)     DYPLOM KONCERTOWY

Przesłuchania eliminacyjne odbywają się poprzez nagrania wideo. Kandydaci powinni przesłać nagranie (DVD, Youtube, email) z zapisem najpóźniej do 08/05/2017.


c) FINAŁ :

Nie ma dodatkowej opłaty wstępnej.

Wybrani kandydaci muszą przedstawić ten sam program co w eliminacjach, grany z pamięci (Z wyjątkiem programu na 4 ręce). Skład Jury będzie ogłoszony w dzień Finału.

 

d) ELIMINACJE I FINAŁ

Jury zachowuje prawo nieprzyznania wszystkich nagród i zatrzymania kandydata jeśli uzna, ze posiada już wystarczająco danych do wydania oceny. JEGO DECYZJE SĄ NIEODWOŁALNE.

 

e) ZAMKNIĘCIE ZAPISÓW :

Trzy tygodnie przed datą w danym mieście.

Kandydaci, którzy uczestniczą w eliminacjach poprzez nagranie wideo, muszą przesłać DVD z załączonym zapisem przed 15/04/2017 dla Sekcji Młodzieżowej i przed 08/05/2017 dla Sekcji Artystycznej.

Wpisowe nie jest zwracane jeśli kandydat nie może wykonać swojego programu.

 

- Koszty podróży, wyżywienia i zamieszkania są na koszt kandydata.

- W przypadku sporu ważny jest tekst francuski.

KSEROKOPIE UTWORÓW SĄ ZAKAZANE (nawet częściowe) prawo z dn. 11/03/1957 - Kodeks Karny art. 425.


NAGRODY

Rezultaty : REZULTATY NIE BĘDĄ PODAWANE PRZEZ TELEFON lecz zostaną ogłoszone na stronie internetowej (Przesłuchania)

ELIMINACJE :

Po zakończeniu eliminacji kandydaci otrzymają drogą pocztową Certyfikat Udziału, na którym będzie zaznaczona jego nagroda na poziomie regionalnym czyli :


Sekcja Młodzieżowa : 1sze Miejsce "Finalista", 1e , 2e, 3e, 4e Miejsce lub Zachęta.

Sekcja Artystyczna : 1sza Nagroda "Finalista", 1e , 2e, 3e, 4e, 5e Miejsce;

Tylko kandydaci którzy otrzymali oceny : 1sze Miejsce "Finalista"będą mogli uczestniczyć w finale.

Kandydaci otrzymają Dyplom CMF drogą pocztową.

Tylko kandydaci którzy otrzymali oceny : Bardzo Dobrze - Finalista, Pierwszy Medal - Finalista, Główna Nagroda - Finalista będą mogli uczestniczyć w finale.


FINAŁ :  Ogłoszenie rezultatów Sekcji Młodzieżowej i Sekcji Artystycznej w niedzielę wieczór po zakończeniu przesłuchań.

 


NAGRODY MKF PRZYZNANE W FINALE

12 000 € w Finale

a) Tylko ci kandydaci, którzy otrzymali w finale miejsca : Pierwsze Miejsce mogą dostać nagrodę CMF. Ta nagroda, zapropnowana przez Przewodniczącego musi zostać zaakceptowana przez większość członków Jury.

W przypadku ex aequo nagroda będzie podzielona między dwóch kandydatów.


b)
Jedna nagroda MKF na każdy stopień, jedna nagroda wydawców dla dwojga partnerów grających na 4 ręce.

FORTEPIAN KLASYCZNY
Dziecięcy
Początkowy, Debiutant
Przygotowawczy, Elementarny
Średni, Wyższy
Wirtuozowski I i II
Wirtuozowski III
Doskonały I
Artystyczny Wyższy
 Artystyczny Wirtuozowski
 Artystyczny Doskonały
 Artystyczny Dyplom Koncertowy

FORTEPIAN RYTMICZNY
Dziecięcy
Początkowy, Debiutant
Przygotowawczy, Elementarny
Średni
Wyższy
 Artystyczny Wirtuozowski

FORTEPIAN NA CZTERY RĘCE
Dziecięcy
Początkowy, Debiutant
Przygotowawczy, Elementarny
Średni
Wyższy
Artystyczny Wirtuozowski
 Artystyczny Doskonały

 


50 €
70 €
100 €
140 €
170 €
230 €
300 €
450 €
850 €
1 500 €
2 000 €


50 €
70 €
100 €
140 €
170 €
300 €


100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
400 €
800 €


- NAGRODA Wydawnictwa Henry LEMOINE -
przyznają bon zakupu 30 € za najlepszą interpretację ich utworów
- 600 € -

 

-NAGRODA Wydawnictwa SCHOTT MUSIC
przyznają bon zakupu 30 € za najlepszą interpretację ich utworów
- 540 € -

- NAGRODA Sylvain THOMAS -
zob. nagrodzone utwory w programie
- 270 € -

 

- NAGRODA Wydawnictwa SOLDANO -
przyznają bon zakupu 30 € za najlepszą interpretację ich utworów
- 120 € -

 

- NAGRODA Ginette GAUBERT -
za najlepszą interpretację utworu D. Visvikis
(Sekcja Artystyczna)
- 100 € -

 

- NAGRODA Wydawnictwa Robert MARTIN -
przyznają bon zakupu 30 € za najlepszą interpretację ich utworów
- 90 € -

 

- NAGRODA Wydawnictwa LAFITAN -
zob. nagrodzone utwory w programie
- 30 € -

 

Top