Description : H:\concours-musical-de-france.com\www\fr\images\logo.jpg

Description : H:\concours-musical-de-france.com\www\fr\images\clav PO.gif


ZAPISY

- Internet : kopię druku wpisowego wysłać e-mailem

- Listownie wypełniając poniższy formularz.


NAZWISKO.......................................................................................

Imię.....................................................................................................

N°.......................... Ulica....................................................................

Kod Pocztowy...................... Miasto...................Kraj......................

Tel/Fax..............................................

E-mail................................................

Zakreślić wybraną sekcję :

Młodzieżowa    c

Artystyczna      c


Dyscyplina................................... Stopień ........................................

 

Utwór wybrany.............................Kompozytor...............................

Wysokość Opłaty..............................................................................

Wybrane miasto eliminacji...............................................................

Nazwisko partnera dla fortepianu na 4 ręce.................................

Tel...................................................... Fax.........................................

Przesłuchanie poprzez nagranie wideo, proszę zakreślić odpowiednią kratkę :  cPodpis kandydata lub rodziców dla niepełnoletnich

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z niniejszym regulaminem


Informacje zawarte na tym dokumencie będą mogły być wykorzystane do obróbki informatycznej zgodnie z prawem nr 7817 z 6 stycznia 1978 dotyczącym informatyki, zbiorów i wolności.


1) PISAĆ drukowanymi literami (każdy wniosek nieczytelny będzie odesłany).

2) ZAŁĄCZYĆ :

a) Opłatę wpisową odpowiednią dla danego poziomu
 (opłata w euro obowiązkowa) :

- Czekiem bankowym lub pocztowym dla kandydatów mieszkających we Francji.

- przez międzynarodowy przekaz pocztowy lub przelew bankowy (Société Marseillaise de Crédit-75 rue Paradis-13006 Marseille - IBAN: FR76 3007 7049 0017 1709 0020 075 – BIC : SMCTFR2A)  dla kandydatów mieszkających poza Francją.

b) Lista wybranych utworów dla stopni Wirtuozowski III, Doskonały oraz dla sekcji Artystycznej.

c) DVD z zapisem dla kandydatów, którzy uczestniczą w konkursie poprzez nagranie wideo.

d) Prośba o zaproszenie dla kandydatów i osób towarzyszących, którzy muszą uzyskać wizę.

3) WYSŁAĆ wszystko na adres :

CMF - 5, rue Jules Moulet - 13006 Marseille - Francja


Kandydaci mogą zapisać się w różnych miastach, na różne stopnie, lub w różnych dyscyplinach, pod warunkiem wypełnienia formularza i opłacenia wpisowego dla każdego zapisu. Jeśli jest to potrzebne można skserować lub przepisać formularz zapisu.

 

Fortepian na 4 ręce : jeden wniosek i jedna opłata wpisowa dla obojga partnerów.

Kandydat otrzyma wezwanie z podaniem daty i godziny przesłuchania kilka dni przed datą eliminacji. W przypadku nieotrzymania tego listu należy znaleźć tę informację na stronie internetowej (Przesłuchania), konaktować się z przedstawicielem konkursu w danym kraju.

Adresy wydawnictw, gdzie można nabyć nuty :

- Wyd. Combre 33.1.48.24.89.24
- Wyd. Durand, BMG Publications 33.1.53.24.80.25
- Wyd. P. Beuscher 33.1.44.54.36.00
- Wyd. Billaudot 33.1.47.70.14.46
- Wyd. I.D. Music 33.1.41.88.98.85
- Wyd. H. Lemoine 33.1.56.68.86.65
- Wyd.
Schott Music, Wyd. Schott Frčres, Wyd. Boosey & Hawkes i Universal Edition, Music Distribution Services 08.05.63.98.13
-
Wyd. Le chant du Monde 33.1.53.80.12.30
-Wyd. A. Leduc
33.1.42.96.89.11
- Wyd.
Van de Velde i Wyd. Delrieu, Hexamusic 33.1.56.68.86.64
- Wyd. Carisch-Musicom Publications 33.1.42.46.03.49
- Wyd. Peters, Europa Music 33.1.43.74.30.95
- Wyd. Enoch 33.1.45.74.01.72 (193 boulevard Pereire, 75017 Paris)
- Wyd. Soldano 33.9.53.61.01.43; www.editions-soldano.fr
- Wyd. Fertile Plaine 33.1.48.77.38.12.
- Wyd. P. Lafitan
www.lafitan.com

- Wyd Delatour, editions-delatour.com

- Wyd. Robert Martin, edrmartin.com
 

OPŁATA WPISOWA


FORTEPIAN KLASYCZNY
Dziecięcy
Początkowy, Debiutant
Przygotowawczy, Elementarny
Średni, Wyższy
Wirtuozowski I i II
Wirtuozowski III
Doskonały
Artystyczny Wyższy
Artystyczny Wirtuozowski
 Artystyczny Doskonały
 Artystyczny Dyplom Koncertowy

FORTEPIAN RYTMICZNY
Dziecięcy
Początkowy, Debiutant
Przygotowawczy, Elementarny
Średni, Wyższy
 Artystyczny Wirtuozowski

FORTEPIAN NA CZTERY RĘCE
Dziecięcy
Początkowy, Debiutant
Przygotowawczy, Elementarny
Średni, Wyższy
 Artystyczny Wirtuozowski
 Artystyczny Doskonały

 40 €
45 €
50 €
55 €
60 €
65 €
70 €
75 €
80 €
85 €
95 €


40 €
45 €
50 €
55 €
65 €


45 €
50 €
55 €
65 €
70 €
85 €

PRZEDSTAWICIELE NA ZAGRANICĘ

POLSKA :
Pani Joanna GARNCZAREK
- Tel. (33).4.42.57.33.22,
email : joanna.garnczarek@wanadoo.fr
Pani Danuta TORBICZ
- Tel. (48).(0)12.633.54.95

Top