Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny założony w 1979

roku pod patronatem

MINISTERSTWA KULTURY

Preydent Założyciel

Ginette GAUBERT
Pianista

Adres : 5, rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE - FRANCJA

Tel. 33.4.91.54.08.81 - Fax 33.4.91.33.79.30

e.mail : ginette.gaubert@wanadoo.fr

Program 2017

2017