KONKURSA NOTEIKUMI
Konkursā var piedalīties jebkurš pianists bez vecuma ierobežojumiem.

ATLASE FINĀLAM

Atlase finālam notiek dažādās pilsētās abās konkursa sadaļās, izņemot tos kandidātus, kas spēlēs Artistiskajā sadaļā Koncerta Diploms : Video ieraksta nosūtīšanu ir obligāta (skatīt kalendāru). Kandidāti, kuri nevar piedalīties atlasē konkursa norādītajās pilsētās,  var sūtīt video ierakstus (DVD) ar savu izvēlēto repertuāru, kopā ar pieteikuma anketi uz programmā norādīto adresi līdz 15/04/2017 (Jauniešu Sekcija) vai 08/05/2017 (Artistiskā Sekcija). Tikai tie Kandidāti, kuri atskaņo skaņdarbus no galvas, tiek izvizīti finālam.

Sākot ar līmeni Virtuosité III, tie, kas kandidēs vairākos līmeņos, tiek lūgti katrā no līmeņiem atskaņot citus skaņdarbus.  Tikai tie kandidāti, kas atskaņos  programmas no galvas, tiks izvirzīti finālam. Klavieru ansambļu dalībnieki var atskaņot savas programmas no notīm gan Atlasē finālam, gan Finālā.


b) KONCERTA DIPLOMS

Video ieraksts atlasē tiek novērtēts. Kandidātiem ir jāsūta konkursam ierakstus (DVD, Youtube, email) kopā ar pieteikumu, vēlākais līdz 08/05/2017.


c) FINĀLS :

Nekādu iespēju pierakstīties ārpus notiekumiem.

Visiem kandidātiem jāspēlē izvēlētā programma no galvas (izņemot Klavieru ansambļus), tieši tāpat kā tiem, kas spēlē atlasi uz finālu. Žūrijas sastāvs tiks paziņits konkursa fināla laikā.
 

d) ATLASE UN FINALS

Žūrijai ir tiesības nepieškirt apbalvojumus, apstādināt kandidātu un novērtēt, vai viņa sniegumā ir pietiekami daudz elementu, lai novērtētu sniegumu ar ballēm. Žūrijas spriedums nav apstrīdams.

e) PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA :

Jāpiesakās 3 nedēļas pirms atlases uz finālu, izvēlētajā pilsētā.
Kandidāti, kas ierakstījušies video, dalības maksa netiek atmaksatā. Kandidāti, kuri vēlas sanemt savas spēles novērtējumu, pēc aizsūtītā ieraksta, sūta tos līdz 15/04/2017 (Jauniešu Sekcija) vai 08/05/2017 (Artistiskā Sekcija) uz konkursa adresi.

Visus izdevumus sedz kandidāts. Neskaidrību gadījumos franču valodas teksta noteikumi ir noteicošie.

SKAŅDARBU FOTOKOPIJAS IR AIZLIEGTAS.


BALVAS

Nekādus rezultātus nesniedz telefoniski, tie jāmeklē konkursa interneta mājas lapā (Atlase)

 

ATLASE :

atlasi uz finālu vērtē žūrija, kandidāta izvēlētajā pilsētā. Visi kandidāti saņems pa pastu savas spēles novērtējumu par atlasi uz finālu :

Jauniešu Sekcija : 1.vieta "Finālists", 1., 2., 3., 4.vieta vai Uzslavas raksts.

 Artistiskā Sekcija : 1.vieta "Finālists", 1.,2.,3.,4.,5.,vieta.

Tikai tie dalībnieki, kuri ir ieguvuši sertifikātu ar vārdu « Finālists » piedalās finālā.


FINĀLS :

Rezultāti tiks paziņoti svētdienas vakaros pēc konkursa finālu norisēm. CMF diplomus kandidāti saņems pa pastu.

 


KONKURSA BALVAS FINĀLĀ

Finālā 12 000

 

a)      Tikai vienam kandidātam ir iespēja iegūt finālā, « 1.vieta », kuru iesaka žūrijas prezidente, un kuru apstiprina žūrijas viarākums.

Divu kandidātu vienlīdz laba rezultāta gadījumā, balva tiks dalīta uz pusēm.

b)      Katrā limenī ir viena balva, kā arī diviem partneriem, kuri spēlē četrrocīgi, tiek pieškirta viena balva.

PIANO CLASSIQUE
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen, Supérieur
Virtuosité I et II
Virtuosité III
Excellence
Artistiskā
Supérieur
Artistiskā
Virtuosité
Artistiskā
Excellence
Artistiskā
Koncerta Diploms

PIANO RYTHM ’S
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen
Supérieur
Artistiskā
  Virtuosité

PIANO 4 MAINS
Enfantin
Initial, Débutant
Préparatoire, Élémentaire
Moyen
Supérieur
Artistiskā
  Virtuosité
Artistiskā
  Excellence

 


50 €
70 €
100 €
140 €
170 €
230 €
300 €
450 €
850 €
1 500 €
2 000 €


50 €
70 €
100 €
140 €
170 €
300 €


100 €
150 €
200 €
250 €
300 €
400 €
800 € - Izdevniecības H. LEMOINE balva -
dāvanu karte par 30 € katram labākajam viņu darbu atskaņojumam (skatīt programmu)
- 600 € -

- Izdevniecības Schott Music balva -
dāvanu karte par 30 € katram labākajam viņu darbu atskaņojumam (skatīt programmu)
- 540 € -


- Sylvain Thomas balva -
attiecas uz šīs izdevniecības izdotajiem skaņdarbiem
(skatīt programmu)
- 270 € -

-Izdevniecības Soldano balva-

 dāvanu karte par 30 € katram labākajam viņu darbu atskaņojumam (skatīt programmu)

- 120 €-

 

- Ginette GAUBERT balva -
par labāko viena D. Visvikis darba intepretāciju
(
Artistiskā Sekcija)

- 100 € -

 

-Izdevniecības Robert Martin balva-

dāvanu karte par 30 € katram labākajam viņu darbu atskaņojumam (skatīt programmu)

-90 €-

 

- Izdevniecības LAFITAN balva -
attiecas uz šīs izdevniecības izdotajiem skaņdarbiem
(skatīt programmu)
- 30 € -

Top